Optická vlákna:

První užívání optických vláken se datuje do poloviny 70. let minulého století. Jsou složeny z křemenného skla (SiO2) s příměsí germania (vytvoření struktury jádro - plášť).
Jádrem je vedeno světelné záření. Jádro je chráněno dvouvrstvou izolací, která jej brání před mechanickým a povětrnostním poškozením.Rozměr takto připraveného vlákna je 125um. Takto připravený kabel se zafukuje do plastových polyethylénových chrániček.
Optická vlákna se využívají především v telekomunikacích a v posledních letech nahradili metalické kabely v páteřních dálkových sítích, v metropolitních sítích a v přípojkách velkých společností, jako jsou například banky. V posledních letech je stále častější připojování i bytů, domů a domácností.
Oproti metalickým kabelům mají optická vlákna dvě obrovské výhody.
První z nich je téměř neomezená přenosová kapacita(cca 350Tb/s). V současné době dokážeme využít maximálně 40Tb/s. Standardně využíváme 2,5 Gb/s a u podmořských tras 1600 Gb/s. Z toho vyplývá, že jsou pro nás optická vlákna zcela dostačující i do budoucna a nebudeme je muset vylepšovat jako ethernetové sítě, kdy sme se pomalu přesouvali od toku dat 10Mb/s přes 100Mb/s na 10Gb/s.
Druhá velice významná vlastnost je velmi nízký útlum. Díky nízkému útlumu můžeme přenášet signál bez zesilovače 40 – 160 km. Se zesilovači až několik set kilometrů. Navíc je možné dělení signálu pro více uživatelů pomocí tzv. vláknových odbočnic.

Výhody optických vláken:

  • Neomezená kapacita
  • Řešení pro stále rostoucí přenosovou kapacitu aplikací
  • Obtížný odposlech
  • Triple play
  • Možnost dělení výkonu mezi uživateli a tím snížení potřebného počtu vláken
  • Cena optické infrastrukturyje srovnatelná s metalickou kabeláží Cat 5
Triple play = po optickém vlákně je účastníkům poskytováno tří služeb zároveň (přenos hlasu, dat a videa)

Hlasové služby – telefonování, rozhlas, hudba
Datové služby – internet a služby s ním spojené, ftp, hraní her, zabezpečení objektů
Obrazové – video hovor, video, televizní vysílání (digitální i analogové), televize s vysokým rozlišením (HDTV)

Dále je možné použít tzv. svazková vlákna (spřežení více optických vláken do svazků). Ušetříme tak prostor i náklady na instalaci optických rozvodů. Využití svazkových vláken je vhodné především tam, kde je husté pokrytí.

Copyright © 2010 ABS-Elektro s.r.o.