Kamerové systémy:

5 kroků při zřizování CCTV

  1. Analýza potřeb zákazníka, Technická analýza objektu
  2. Zpracování technické specifikace systému – nabídka s konkrétním technickým řešením
  3. Ověření úplnosti, Zapracování změn, Výkresová dokumentace a soupis použitého materiálu
  4. Montáž, Výchozí revize, Oživení, Funkční zkoušky, Předání, Zkušební provoz, Předání do trvalého provozu
  5. Běžná údržba, Periodické prohlídky, Pohotovostní servis, Pravidelné revize

Návrh kamerového systému (CCTV)

vychází z důkladné analýzy potřeb zákazníka.
Tato fáze klade na osobu zastupující realizační společnost jak nároky technické, tak i obchodní. Je důležité aby tato osoba měla ucelený přehled nejen o možnostech CCTV, ale také o celkové propojenosti s dalšímy prvky zabezpečovací techniky. Kamerové systémy jsou v dnešní době velice rozmanité a je zapotřebí zákazníkovi ukázat rozdíli ve snímání(černobílé/barevné , standardní rozlišení/ vysoké rozlišení) v záznamu (VHS/S-VHS/digital). Je zapotřebí si ujasnit proč se kamerový systém v objektu buduje a co se od něho očekává. Je zapotřebí zjistit všechny funkční a provozní požadavky na systém CCTV.
Od těchto požadavků se také bude odvíjet cena kamerového systému.
Stanovíme druh objektu z hlediska rizika (1.běžné provozní monitorování 2.střední úroveň rizik 3.vysoká rizika- systém CCTV zde plní střežící úlohu nebo je součástí integrovaného systému s EZS a EPS).
Určení částí objektu, které budou systémem CCTV monitorovány.
Zde je potřeba ujasnit jestli má kamera snímat obecně prostor nebo konkrétní detaily.
Rozdělit je lze na snímání: Identifikace,rekognoskace, detekce, monitorování skupiny osob.
Podle stupně zabezpečení,velikosti hlídané plochy a zajímavosti detailů určíme počet kamer v systému, rozhodneme zda budou barevné, černobílé nebo kombinované a zda budou používány přes den, v noci nebo pořád.Dále určíme zda budou kamerová pracoviště podružná nebo řídící, obsluhavaná nebo bezobslužná a jejich provoz denní nebo bezobslužný. Následují požadavky na záznamová zařízení. Záznami je možné pořídit přes sekvenční přepínač nebo vícenásobný dělič obrazu.
V dnešní době už nejsou ceny barevných kamer o tolik vyšší než ceny černobílých kamer a dokonce jsou na trhu i kamery, které za denního světla snímají barevně a za soumraku se přepnou do černo-bílého nahrávání. Pro kvalitní obraz je důležitá citlivost kamery.
Rozlišovací schopnost kamer by měla být vyšší než 400 řádků.

Přenos v digitální formě

Linka jedné telefonní sítě
ISDN linka
Optické datové sítě

Přenos po koaxiálním kabelu

Nejčastěji používaný, vede řídící signál i videosignál najednou.

Přenos po krouceném páru

Použitelný pro delší vzdálenosti (cca do 10km). Použity dvě sady párových kabelů, jeden pro videosignál, druhý pro řídící signál.

Bezdrátový přenos

Výhodou je galvanické oddělení jednotlivých částí systémů

Přenos po optickém vlákně

Optický kabel se skládá z jemných skleněných vláken, které vedou světelné paprsky. Velmi malé ztráty.Přenos možný na více jak 50km

Zařízení na zpracování videosignálu

Monitory

Slouží k zobrazení snímaného obrazu kamerou. Realizovány jsou nejčastěji klasickou vakuovou elektronkou nebo pomocí tekutých krystalů (LCD monitory).
Monitory pracují v normě PAL, SECAM, NTSC.
Výstupy a vstupy konektorů BNC jsou galvanicky spojeny s kostrou přístroje.
Při zřizování CCTV se používá samostatné napájení všech prvků v systému a samostatné jištění.

Kamerové přepínače

Umožňují sledovat na jednom monitoru snímaný obraz z více kamer. Dle druhu přepínače můžeme přepínat sledovaný obraz buď manuálně nebo se obraz přepíná automaticky po předem určených časových úsecích. Výhodou je, že při narušení chráněné zóny, se nám obraz automaticky přepne na tuto zónu.
Často využívané jsou sekvenční přepínače se 4,8 nebo 16 vstupy a 2 nezávislými výstupy

Děliče obrazu

Slouží k zobrazení více snímaných obrazů na jednom monitoru. Zařízení mají 2,4 nebo 8 vstupů a vstupní signál je digitalizován, z toho vyplývá, že zobrazení neprobíhá v reálném čase.

Multiplexery

Umožňují sledovat obraz z kamer a zároveň tento signál nahrávat na videorekordér. Multiplexery snižují mrtvé časy jednotlivých kamer. Multiplexery jsou vybaveny 4 až 16 vstupy videosignálu.

Videodetektor (digitální detektor pohybu)

Porovnává obraz v klidu a obrazem při poplachu. Jsou vytvořeny aktivní plochy, ve kterých dochází k porovnání obrazu. Pohyb v těchto polích je vyhodnocován jako poplach. Aby se minimalizovaly falešné poplachy, má videodetektor doplňující funkce. Pro odstranění odlesků od předmětů, vrhání stínů z okolí chráněné zóny, pohybu stromů je to maskování.
Pro určení o kolik se obraz může lišit od předešlého je to citlivost. A určení minimální velikosti, odstraní falešné poplachy způsobené zvěří.

Kontaktní informace:

ABS - ELEKTRO s.r.o. Švihovská 8 326 00 Plzeň Tel.: +420 377 235 598 Fax.: +420 377 235 696 abs@abs-elektro.cz

Copyright © 2010 ABS-Elektro s.r.o.